Pappírsmósaík | Endurnýting

STUTT LÝSING Á VERKEFNINU

Kynna fyrir nemendum sögu mósaíklistar með tilvísun í ólíka menningarheima. Skapa aðstæður þar sem nemendur geta unnið saman eða sjálfstætt með endurvinnslu að leiðarljósi. Í lok verkefnis vinna nemendur mósaíkmyndir úr endurunnu efni.

MARKMIÐ

 • beita aðferðum mósaíktækninnar við gerð myndverks
 • safna saman og endurnýta fjölbreyttan pappír og umbúðir
 • nýta lögmál myndbyggingar til að ná fram lifandi mynd
 • geta fjallað um og greint muninn á ólíkum mósaíkverkum
 • geta gert tilraunir með ólík form og liti
 • geta sagt frá eigin sköpun með tilvísun í allt vinnuferlið með viðeigandi orðaforða

HÆFNIVIÐMIÐ SJÓNLISTA

Verkefnið stuðlar að því að við lok 4. bekkjar geti nemandi …

 • nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar,
 • tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á einfaldan hátt,
 • útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki,
 • þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni.
 • fjallað um eigin verk og annarra.

Verkefnið stuðlar að því að við lok 7. bekkjar geti nemandi …

 • notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun,
 • tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu,
 • unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk,
 • beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum verkefna hverju sinni,
 • fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur.

Verkefnið stuðlar að því að við lok 10. bekkjar geti nemandi …

 • greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni.
 • tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu og gagnrýni á samfélagið.
 • sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér upplýsingaöflun, tilraunir og samtal.
 • notað orðaforða og hugtök til að tjá skoðanir sýnar á verkefninu og fært rök fyrir þeim út frá eigin gildismati.
 • gagnrýnt af þekkingu, sanngirni og virðingu eigin verk og annarra.
 • túlkað lokaniðursöður verkefnisins með tilvísun í eigin reynslu, nærumhverfi, samtímann, siðfræði og fagurfræði. · greint hvernig sjónrænt áreiti daglegs lífs hefur áhrif á líf okkar og gildismat.

KENNSLUSTUND 1-2

Byrjað er á kveikju. Kennari fjallar um um mósaíklist og sýnir dæmi um slíka list. Einnig er áhugavert að benda á muninn á samklippi og mósaíklist.

Nemendur skissa myndir sem þeir ætla að vinna, s.s. landslags-, plöntu-, dýra- eða húsamynd. Nemendur taka endurnýtanleg blöð og mála yfir þau. Til dæmis með málningu sem var afgangs í málningarbökkum. Gott er að hafa það sem reglu að láta nemendur mála með afgangsmálningu úr bökkum á endurunninn pappír.

KENNSLUSTUND 3

Þegar málningin er þornuð eru blöðin klippt niður í þá stærð sem nota á í mósaíkmyndina. Nota má pappírsskera til þess, skæri eða jafnvel rífa niður blöðin í rétta stærð. Brotin þurfa ekki öll að vera eins í laginu. Í mósaík er gjarnan unnið með fjölbreytt geometrísk form. Mikilvægt er að skipuleggja vel vinnuna og hvetja nemendur til að gera prufur hvað varðar litasamsetningu og myndbyggingu. Einnig að hvetja þá til að gera tilraunir með stefnu flísanna.

Nemendur teikna einfalda mynd á karton/pappa eða annað hart efni, líma svo bútana á það og búa til mósaíkmynd. Nemendur eru hvattir til að þekja alla myndina. Að lokum má hengja upp myndirnar og halda sýningu.

UMRÆÐUSPURNINGAR

Hvert var hlutverk mósaíkverka á blómatíma Rómverja og Grikkja?

Hver finnst ykkur vera aðal munurinn á Evrópskum mósaíkmyndum og mósaíkmyndum frá öðrum heimsálfum?

Hverskonar mósaíkverk finnst ykkur höfða mest til ykkar og hvers vegna?

Hvernig finnst ykkur líf og hreyfing tengjast í myndfletinum og fjölbreytt stefna flísanna?

LISTASAGA

Gullöld mósaíkmynda er talin hafa verið u.þ.b. 500-900 e.Kr. Við mósaíkgerð vinna listamenn með smáar flísar, steina eða önnur sambærileg efni. Efninu er raðað í mynd eða mynstur. Mósaíkmyndir eru gerðar í mismunandi stærðum, allt frá smáum einingum á lágmyndum til gríðarstórra verka sem lögð eru beint á veggi, gólf eða loft. Mósaíkmyndir er að finna í mörgum kirkjum og í neðanjarðarlestarstöðvum eins og t.d. verk Chuck Close í New York. Einnig er mósaík að finna á ýmiskonar húsbúnaði. Listamenn pointalismans eins og t.d. Georges Seurat og Paul Signac nýttu sér sömu hugmyndafræði og mósaíklistamenn í sinni list. Hún byggist á punktum sem blandast saman þegar áhorfandinn fjarlægist verkin. Skoðaðu verk eftir þessa listamenn, hvernig lögunin er, litasamsetning og fleira.

ALDUR

Öll aldursstig

GRUNNÞÆTTIR

sjálfbærni, sköpun

FJÖLDI KENNSLUSTUNDA

3 x 80 mínútur

ÞVERFAGLEG TENGING

Samfélagsfræði – Umfjöllun um ólík menningarsvæði og mósaík

Smíði – Smíða platta eða kistil sem mósaíkin er unnið á

Trúarbragðafræði – Sýna mismunandi mósaíkverk í moskum, kirkjum eða öðrum helgistöðum

EFNI OG ÁHÖLD
 • Ljósritunarpappír.
 • Málning s.s. akríllitir eða þekjulitir. Einnig má nota afgangs málningu sem nemendur skilja eftir í bökkum þegar þeir hætta að mála.
 • Teiknipappír/karton. Í upphafi annar er gott að segja nemendum frá því að ætlunin sé að vinna mósaíkverk og fá þau til að safna ýmiskonar pappír sem fellur til s.s. sælgætisbréfum, gjafapappír og þess háttar. Tilvalið að nota gömul karton, teiknipappír eða jafnvel pappakassa undir sjálfa myndina. Hér er um að gera að nota pappír sem annars á að henda, s.s. ljósritunarpappír eða dagblöð.
 • Fundið efni s.s. sælgætisbréf, umbúðapappír og tímarit.
 • Pappírslím.
 • Skæri (pappírsskeri ef vill).

Hugtök

andstæðir litir
geometrísk form
hliðstæðir litir
hreyfing
hrynjandi
lína
menningarsvæði
myndbygging
stefna

LISTAMENN / HÖNNUN

Chuck Close

Vantar upplýsingar

Erró

Erró, Guðmundur Guðmundsson (1932)

Fæddist í Ólafsvík

Miðlar: málaralist, samklipp

Guðmundur Guðmundsson er sonur listamannsins Guðmundar frá Miðdal og hann ólst upp á Kirkjubæjarklaustri. Hann tók sér síðar listamannsnafnið Ferró en þegar hann bjó á Ítalíu við nám gat enginn sagt Guðmundur. Síðar datt f-ið út og eftir stendur Erró. Þegar Erró var lítill kom Kjarval í sveitina hans til að mála úti í náttúrunni. Það var hátíð í sveitinni þegar Kjarval renndi í hlað líkt og hann væri þjóðhöfðingi. Erró segir að Kjarval hafi kveikt hjá sér áhugann á að mála og síðar þegar hann var sjálfur orðinn listamaður rifjaði hann upp í bréfi til mömmu sinnar hversu mikil áhrif Kjarval hafði á sýn hans á myndlist. (1)

Erró lærði myndlist í Reykjavík, Flórens, Ravenna og Osló og flutti til Parísar árið 1958 og hefur búið þar síðan. Hann dvelur í Tælandi á vetrum en í húsi sínu á Spáni á sumrin. Árið 1989 gaf Erró Listasafni Reykjavíkur 2.000 verk eftir sig en nú eru þau orðin 4.000. Viðfangsefni hans eru oftast samfélagið sjálft, ádeilur og viðfangsefni líðandi stundar; neyslusamfélagið, stríðsrekstur, oftrú á tækninni. List hans flokkast undir svokallaða popplist. Erró er fyrst og fremst málari en hefur mikið notað klippimyndir í list sinni. Verkin eru auðþekkjanleg enda litrík og hafa sterk höfundareinkenni. Erró er lífsglaður og orkumikill og hefur verið gríðarlega afkastamikill listamaður. Líf hans hefur verið mjög viðburðaríkt og ævintýralegt eins og lesa má í ævisögu hans. Í safneign Listasafns Íslands er verk án titils sem sýnir konu sem hefur orðið tæknivæðingunni að bráð og persónueinkenni hennar hafa máðst út. Verkið er gert árið 1958 en stíll hans átti eftir að breytast mikið eftir það.

Heimild:
Aðalsteinn Ingólfsson. (1991). Erró, margfalt líf. Reykjavík: Mál og Menning

Erró, Án titils, samklipp, 32 x 25 cm, 1958.
LÍ 4830

Gerður Helgadóttir

Vantar upplýsingar

Nína Tryggvadóttir

Vantar upplýsingar