Mynstur

STUTT LÝSING

Nemendur læra um mismunandi mynstur og útbúa eigið verk.

HÆFNIVIÐMIÐ

Sameiginleg hæfniviðmið fyrir list- og verkgreinar

Við lok 7. bekkjar getur nemandi t.d.:

 • útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar,
 • hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni,
 • haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni,
 • gert grein fyrir menningarlegu hlutverki list- og verkgreina,
 • gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans,
 • sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði,
 • lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum.

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir

Við lok 7. bekkjar getur nemandi t.d.:

 • notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun,
 • nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun,
 • unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk,
 • byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu,
 • beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum verkefna hverju sinni,
 • fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur,
 • greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu.

 

Hæfniviðmið fyrir stærðfræði

Við lok 7. bekkjar getur nemandi t.d.:

 • rannsakað og greint tvívíð og þrívið form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn.

KVEIKJA

Sýnið nemendum dæmi um mynstur s.s. miðmynstur, spegilmynstur, símynstur og mynsturbekki. Farið í gegnum hvernig hægt er að nota línur, form, liti og myndir til að búa til mynstur.

FRAMKVÆMD

Nemendur fá að velja eina gerð af mynstri (miðmynstur, spegilmynstur, símynstur eða mynsturbekk) og gera verkefni með þeirri aðferð. Einnig má gera mynd þar sem tveimur eða fleiri aðferðum er blandað saman.

1. miðmynstur
Nemendur fá ferningslaga blað, finna miðjuna og byrja á að teikna/lita mynstur í kringum hana. Bæta við mynstri hring eftir hring þar til brúnum blaðsins er náð (sjá skýringarmynd).

2. Spegilmynstur
Nemendur fá ferningslaga blað og brjóta það í tvennt eða fernt. Best er að byrja að teikna mynstrið út frá miðju, jafnvel klára annan helminginn eða einn fjórðunginn áður en hann er endurtekinn með speglun (sjá skýringarmynd).

3. Símynstur
Nemendur teikna landslag eða eitthvað annað sem auðvelt er að hólfa niður. Það má líka alveg vera eitthvað abstrakt. Nemendur fylla svo hólfin með símynstri úr línum eða formum (Sjá dæmi um útfærslu á skýringarmynd).

4. Mynsturbekkur
Nemendur brjóta ferningslaga blað í fjóra hluta og gera fjóra ólíka mynsturbekki.

Að lokum má líma mynsturmyndirnar á litað karton, jafnvel raða þeim saman í eina stóra mynsturmynd (mynsturteppi).

UMRÆÐUSPURNINGAR

Hvaða mynstur sjáið þið í kringum ykkur?
Hvað er mynstur?
Úr hverju er mynstur búið til? Mynstur er ákveðin röð, t.d. af myndum eða formum, sem endurtekur sig aftur og aftur.

ÍTAREFNI

Leitarorð: african patterns |australian aboriginal patterns |decorative patterns | indian patterns | mandala | patterns in nature | quilts  | viking pattern

Form – veggspjald í myndmennt

Litir – veggspjald í myndmennt

Rými – veggspjald í myndmennt

Kveikjur fyrir skapandi skólastarf

ALDUR

Miðstig

GRUNNÞÆTTIR

Læsi, sköpun

FJÖLDI KENNSLUSTUNDA

2-3 x 80 mínútur

ÞVERFAGLEG TENGING

T.d. samþættingarverkefni sjónlista og stærðfræði

EFNI OG ÁHÖLD

blýantar (og strokleður ef þarf)
pappír (ca. 30 × 30 cm)
trélitir o.fl.
tússpennar

HUGTÖK

form
línur
mynstur

LISTAMENN

T.d. M.C.Escher

LISTASAGA

Að eigin vali

HÖFUNDUR

ⓒ Sigrún Ólafsdóttir
Menntamálastofnun 2022